/Județe/Gorj

Toate serviciile din Gorj

Gorj este un județ din România situat în Oltenia, în partea de sud a țării. Reședința sa este municipiul Târgu Jiu. Județul este situat pe cursul râului Jiu. Este limitat de județele Dolj la sud-est, de Mehedinți la sud-vest, de Caraș-Severin la nord-vest, de Hunedoara la nord și de Vâlcea la est.

Relieful din județul Gorj este extrem de variat și se poate diviza în trei unități fizico-geografice și anume Carpații Meridionali, Subcarpații Getici și dealurile sudice. Județul Gorj este bogat în ape subterane. Apele minerale apar la Săcelu și sunt folosite pentru băi.

Clima de pe teritoriul județului Gorj este temperat continentală moderată cu influnțe mediteraneene.