/Județe/Teleorman

Toate serviciile din Teleorman

Teleorman este un județ din România, situat în Muntenia. Reședința sa de județ este Alexandria. Teleorman este un județ situat în sudul țării, în mijlocul Câmpiei Române, se numără printre județele mijlocii ca întindere.

Județul numără trei municipalități, două orașe și 93 de comune.

Se învecinează cu județele Olt, Dâmbovița, Argeș și Giurgiu. Județul Teleorman este situat la granița cu Bulgaria, la nord de Dunăre. La sud se mărginește cu fluviul Dunărea – limita naturală dintre România și Bulgaria.

Județul Teleorman cuprinde o parte din Câmpia Română dar și lunca Dunării. Clima din județ este una temperat continentală, este specifică etajului climatic moderat de câmpie sudică.