/Județe/Calarasi

Toate serviciile din Calarasi

Călărași este un județ din România situat în Muntenia. Reședința de județ este Călărași.

Județul Călărași face parte din Bărăgan, partea orientală a Câmpiei Valahice care se întinde de-a lungul malului de nord al Dunării, limita meridională a județului. Județul este mărginit la vest de județele Giurgiu și Ilfov, la nord de județul Ialomița și la est de județul Constanța.

Rețeaua hidrografică este compusă din 2 bazine hidrografice, bazinul Dunării și al Argeșului și dintr-un subbazin, cel ma Moștișei. Clima este temperat continentală cu un regim omogen, caracterizat prin veri calde și ierni extrem de reci principala bogăție a județului Călărași o constituie terenurile agricole.