/Ilfov/Inchiriere de masini

EC Rent

Drumul Gării Odăi 2-4-6, Otopeni 075100, România

EC Rent
Inchiriere de masini
2.8
32 recenzii
8 comentarii
Indicații de orientare
H399+2M Otopeni, România
+40 764 900 924
Raportare locație
Revendică această locație
Share
Google maps EC Rent
Luni: 00–24
Marți: 00–24
Mirecuri: 00–24
Joi: 00–24
Vineri: 00–24
Sâmbătă: 00–24
Duminică: 00–24
Scrie o recenzie
Andreea Minciuna
Andreea Minciuna3 ani în urmă
Super
Bratulescu Anamaria
Bratulescu Anamaria4 ani în urmă
Servicii bune la aceasta agentie de inchirieri. Am platit la inceput asigurarea sugerata de ei si nu ne-au cerut niciun ban pentru zgarieturi care ni le facuse cineva in parcare. Masina fusese noua. Recomand serviciile lor.
Dr. Matt Westheimer
Dr. Matt Westheimer4 ani în urmă
(Tradus de Google) Cea mai rea experiență în toți anii mei de călătorie. Am rezervat online la Orbitz la un preț bun și, odată ce am ajuns la birou, totul a mers în jos. Au adăugat taxe, au format rate de conversie umflate și au fost nepolitice și neprofesionale tot timpul. Am returnat mașina în stare perfectă și când am cerut documentație care să arate că mașina a fost returnată în stare bună, m-a amenințat luând hârtia de la mine și spunându-mi dacă nu fac ceea ce spune, va raporta mașina furată . La fel de necinstit și de etic pe cât vin. Citiți celelalte recenzii. Recenziile celeilalte stele sunt corecte.

(Original)
Worst experience in all of my years of travel. I booked online at Orbitz for a good price and once I reached the office everything went downhill. They added charges, made up inflated conversion rates, and were rude and unprofessional the entire time. I returned the car in perfect condition and when I asked for documentation showing the car was returned in good condition, he threatened me by taking the paper from me and telling me if I don't do what he says, he will report the car stolen. As dishonest and unethical as they come. Read the other reviews. The other one star reviews are accurate as well.
Starr Smith
Starr Smith4 ani în urmă
(Tradus de Google) Am rezervat prin Expedia. Costul mic de închiriere nu merită. Agentul era nepoliticos și neprofesional. Fără uniforme, tricouri murdare. Am asigurare prin cardul meu de credit și am refuzat asigurarea agenției, care a fost mai mult decât taxa de închiriere zilnică. După ce mi-a prelucrat taxa de închiriere pe cardul meu, el a spus că, de când am renunțat la asigurare, au necesitat un depozit de 12 500 USD. A fost o taxă (nu o reținere) care urma să fie rambursată doar la o lună după ce am returnat mașina. Mi-am anulat închirierea și el a refuzat să restituie suma închirierii. Această agenție este o adevărată extragere. Stai departe.

(Original)
I reserved through Expedia. Low rental cost is not worth it. Agent was rude and unprofessional. No uniforms, dirty tee shirts. I have insurance through my credit card and I turned down the agency insurance which was more than the daily rental fee. After he processed my rental charge on my card he said that since I turned down their insurance they required a $12,500 USD deposit. It was a charge (not a hold) that would only be refunded a month after I returned the car. I cancelled my rental and he refused to refund the rental amount. This agency is a real rip off. Stay far far away.
M Arna
M Arna4 ani în urmă
(Tradus de Google) NU LE UTILIZAȚI. După cum au spus mulți alții, sunt niște escroci. Vor găsi motive să vă păstreze garanția inventând zgârieturi. Stai departe!!! Am închiriat mașina prin expedia pentru 2 săptămâni de vacanță în România. În primul rând, vă vor face să nu folosiți asigurarea cu cardul dvs. de credit, solicitând o garanție egală cu valoarea mașinii. Odată ce spuneți „ok”, voi primi asigurarea de la dvs., aceștia vă vor percepe corect modul de închiriere a mașinii + garanția de 550US. Întregul joc începe când aduci mașina înapoi. Vor găsi zgârieturi foarte fine și nu vă vor da garanția înapoi. Când veți solicita dovada că ați cumpărat mașina înapoi, vor spune că nu trebuie să vă dea nimic. Ajungi acasă și apoi vezi o taxă suplimentară !!! Calatoresc in toata lumea si aceasta este prima data cand mi se intampla. Și îmi este rușine să spun că așa s-a întâmplat în țara mea de naștere. România este frumoasă, din păcate oameni ca escrocii care mi-au luat banii sunt cei care îi dau o reputație proastă.

(Original)
DO NOT USE THEM. As many others said they are bunch of crooks. They will find reasons to keep your warranty by inventing scratches. Keep away!!! I rented the car through expedia for 2 weeks vacation in Romania. First they will make you not use your credit card insurance asking for a warranty equal of the value of the car. Once you say 'ok' i will get the insurance from you, they will charge you right the way the car rental + warranty of 550US. The whole game starts when you bring the car back. They will find very fine scratches and will not give you the warranty back. When you ask for proof that you bought the car back they will say that they do not have to give you anything. You get home and then you see an extra charge!!! I travel all around the world and this is the first time happening to me. And, I am ashamed to say that in happened in my birth country. Romania is beautiful, unfortunately people like the crooks that took my money are the ones that are giving it a bad reputation.
Ady M.
Ady M.4 ani în urmă
(Tradus de Google) Servicii slabe, nu închiriați mașina cu Economy Rent a car. Am folosit Expedia pentru a închiria o mașină timp de 18 zile. Prețul cotat a fost puțin peste 650CDN ... factura cardului de credit pe care am primit-o înapoi în Canada este de peste 2 ori mai mare, la aproape 1300CDN $. Au taxat prețul în lei, ceea ce este normal, dar nu este ceea ce am rezervat. Stai departe!!! Mașina nu valora 1300 $ CDN. Telecomanda cu cheia mașinii nu a funcționat la livrare, a trebuit să o repar pentru că nu puteam să blochez și să deblochez ușa ușor. Nu au reușit să livreze pe cele 2 locuri solicitate pentru copii, am recurs să le cumpăr la un magazin local. Nu mă voi ocupa niciodată cu mașina Economy Rent, nicăieri pe această planetă. Sunt fericit că nu am adăugat un al doilea șofer, deoarece factura ar fi fost probabil peste 2000 $ CDN.
Încerc în continuare să-mi recuperez banii. Acesta este singurul punct scăzut al vacanței noastre în România.

(Original)
Poor service, do not rent car with Economy Rent a car. I used Expedia to rent a car for 18 days. The price quoted was slightly over 650CDN...the credit card bill we received back in Canada is over 2x higher at almost 1300CDN$. They charged the price in RON which is normal however is not what I booked. Stay away!!! The car was not worth 1300$CDN. The car key remote did not work upon delivery, I had to fix it because I could not lock and unlock easily the door. They failed to deliver on the 2 requested child seats, I resorted to buying them at a local store. I will never deal with Economy Rent a car anywhere on this planet. I'm happy I did not add a second driver because the bill would have probably been over 2000$CDN.
Am still trying to get my money back. This is the only low point of our vacation in Romania.
Daniel Popa
Daniel Popa4 ani în urmă
(Tradus de Google) NU MAI MAI ÎNCHIRIAT DE LA ACEI ... Am rezervat prin Expedia și, odată ce am ajuns la birou, totul a plecat spre sud. Au pornit mașinile la noi, oferind o mașină „nouă” și ne-au spus dacă nu plătim asigurarea obligatorie pe care trebuie să o pună pe cardul de credit pentru 30 de dolari. Am cumpărat asigurarea și după 1,5 ore am fost în sfârșit de acolo. Revenind cu mașina, au făcut poze și au descoperit un vopsea zgâriată cu diametrul de 2 mm. Ei au spus că este un apărător zgâriat și că a costat aproximativ 250 de dolari să-l repari. Le-am spus că nu este o zgâriere și că nu trebuie să fiu taxat pentru asta. Tipul a spus că va vorbi cu șeful său și mă vor anunța. Le-am spus să nu perceapă depozitul (350) până când nu vor lua legătura cu mine. Vreau să văd o factură pentru comanda de lucru și imagini cu reparația făcută. Zile după aceea, tot ce am putut vedea este că au taxat cardul de credit pentru o tranzacție neautorizată.

(Original)
DO NOT RENT FROM THEM... I booked thru Expedia, and once we got to the office everything went south. They switched cars on us, giving a "new" car and telling us if we don't pay the mandatory insurance they have to put a hold on the credit card for $30k. Bought the insurance and after 1.5 hrs we were finally out of there. Coming back with the car they took pictures and discovered a 2mm in diameter of scratched paint. They said it is a scratched fender and it cost about $250 to fix it. I told them that is not a scratched and I should not be charged for it. The guy said he will talk with his boss and they will let me know. I told them do not charge the deposit (350) until they are getting in touch with me. I want to see an invoice for the work order and pictures with the repair done. Days after that, all I could see is that they charged the credit card for an unauthorized transaction.
Panda Bear
Panda Bear4 ani în urmă
(Tradus de Google) Nu în nici un caz să închiriezi o mașină de la acești hoți. Acesta nu este altceva decât o operațiune legată de furtul de mașini. Economisiți-vă energia, banii și stresul timpului, mergând la Sixt. Aceasta Economie rent a car aka Easy Fleet SRL va con sa semneze încă 30 de dolari o zi de asigurare, atunci încărcați instantaneu, fără recorse. Am avut rezervare cu servicii de turism american expres pentru 360 de dolari, apoi am achitat 830 de dolari plus un depozit de aproximativ 370 de dolari. Mi-au dat un mini în loc de o mașină mai mare solicitată în rezervare și am perceput o taxă de schimb mai mare decât rata de schimb bancară zilnică obișnuită. A vrut să anuleze la fața locului, dar nu există nicio rambursare. Am fost acasă pentru a apela card de credit co și a pus o plată oprire, dar nu isnothing poti face o dată Economie trage bani de pe un card de credit. Rude, presiunea de grup, înșelătorie tactici, nimic de o inchiriati o masina de co practicile de afaceri ale unei companii Statele Unite ale Americii. Ei se vor uita la fiecare zgârietură și motive să vă oprească și depozitul. Trageți-vă cu prețuri scăzute la internet, dar în cele din urmă veți plăti o taxă enormă timp de o săptămână. Ca să nu mai vorbim, acei lucrători care au informația personală și cardurile de credit. Avertisment mare de fraudă și furt de identitate după aceea. Acest lucru de la un director executiv al Wells Fargo în departamentul de fraudare și de conformitate! Mi-am învățat lecția greu și m-am dus la Sixt, după care mi-am simplificat foarte mult concediul.

(Original)
Do not under any circumstance rent a car from these thiefs. This is nothing but a legalized theft rent a car business. Save your time energy, money and stress by going to Sixt. This Economy rent a car aka Easy Fleet SRL will con you into signing the additional 30 dollars a day insurance then charge you instantly without recorse. I had reservation with American express travel services for $ 360 then got charged $ 830 plus a deposit of about$ 370. They gave me a mini instead of a bigger car requested in reservation, charged an exchange fee bigger than normal daily bank exchange rate. Wanted to cancel on the spot but there is no refund. Went home to call the credit card co and put a stop payment but there isnothing you cand do once Economy pulls the money from a credit card. Rude, peer pressure, scam tactics, nothing of a rent a car co business practices of a USA company. They will look at every scratch and reason to stop your deposit too. Pull you in with internet low prices but you end up paying an enourmous fee for a week. Not to mention, those workers having your personal informatiin and credit cards. Big warning of fraud and identity theft thereafter. This from a Wells Fargo bank executive in fraud and compliance departament! Learned my lesson the hard way and went to Sixt after which I simplified my vacation greatly.
Locații recomandate